Informări privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal | Pitesti Retail Park
   • Introducere

    La nivelul activității comerciale desfășurate de către centrul nostru comercial pot fi întâlnite mai multe situații în care vom prelucra datele tale cu caracter personal. Mai multe detalii poți găsi în cele ce urmează:

    Noi suntem Pitesti Retail Park Bucuresti S.R.L. o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr 7, sector 1, România, înregistrată sub nr. J40/2353/2007, C.U.I. RO 20986980 (în continuare „ ”).

    Prezenta notă de informare se adresează tuturor persoanelor vizate care vizitează centrul nostru comercial, accesează site-ul acestuia, participă la campanii promoționale sau evenimente similare desfășurate de către noi în incinta centrului comercial sau în mediul online sau reprezintă furnizorii/partenerii/colaboratorii sau chiriașii în desfășurarea relației contractuale cu .

    Modul în care vom prelucra datele tale cu caracter personal diferă în funcție de relația pe care o ai cu . Pentru a primi mai multe informații alege categoria de mai jos care ți se potrivește:

    Sunt vizitator sau client centrului comercial

    Sunt utilizator al site-ului centrului comercial

    Sunt reprezentant legal sau persoană de contact a unui furnizor, colaborator sau chiriaș al centrului comercial

    Fac parte din personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial

    În toate cazurile, beneficiezi de o serie de drepturi ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Pitesti Retail Parkle deține în raport cu tine. Informații privind aceste drepturi, precum și privind modul în care acestea pot fi exercitate sunt disponibile în secțiunea Drepturile persoanelor vizate.

    Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și cu bunele practici în materie. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea privind Securitatea și acuratețea datelor.

    În plus, la nivelul Grupului NEPI Rockcastle, a fost desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizând datele de contact menționate mai jos:

    • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, România

    • prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com

   • 1. Vizitatorii site-ului centrului comercial

    În momentul în care accesezi site-ul Pitesti Retail Park(„Site-ul”) sau alegi să realizezi un cont pe Site (”Cont”), anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către , în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul la Site sau în Contul tău.

    Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

    • Date colectate prin modulele cookie sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații), de exemplu: sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina

    • Prelucrarea datelor cu caracter personal marcate ca fiind câmpuri obligatorii în anumite formulare disponibile pe Site (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de locație) este considerată a fi necesară pentru prestarea serviciilor accesibile prin intermediul Contului. Astfel, este necesar să comunici Pitesti Retail Parkacele date cu caracter personal, deoarece cu ajutorul lor anumite funcții prevăzute de Cont pot fi operate. Refuzul de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Pitesti Retail Parkde a îți asigura funcțiile prevăzute de Cont.

    În cazul Site-ului, colectăm și IP-ul tău, însă aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment.

    Utilizarea datelor cu caracter personal

    No

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă

    Obligație legală

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Pitesti Retail Park este parte

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Pitesti Retail Park este parte

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente

    Obligație legală

    Arhivarea

    Obligație legală

    Asigurarea unui nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web)

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Pitesti Retail Park, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Pitesti Retail Park

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Pitesti Retail Park

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Site-ulu

    Asigurarea unui nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web)

    Interesul nostru legitim de a asigura securitatea sistemelor noastre informatice

    Utilizarea modulelor cookie de marketing în scopul:

    Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta

    Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Site-ului)

    Realizarea de statistici menite să ofere informații cu privire la performanța Site-ului și a campaniilor de marketing afișate (e.g., numărul de utilizatori care au accesat pagina campaniei, numărul de utilizatori care au văzut banner-ul campaniei etc.), realizate prin utilizarea modulelor cookie de analiză

    Documentarea consimțământului tău

    Obligație legală

    Utilizarea modulelor cookie de marketing în scopul:

    • desfășurării de activități de profilare, denumite și profilare web ce implică utilizarea cookie-urilor pentru a urmări online activitatea generală a unui utilizator cu scopul de a prezenta un conținut adaptat preferințelor acestuia,

    • realizarea de campanii de targeting și retargeting

    Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie <se va include un link către Politica de Cookies>

    Consimțământul tău

    Societăți din Grup


    Realizarea de statistici menite să ofere informații cu privire la performanța Site-ului și a campaniilor de marketing afișate (e.g., numărul de utilizatori care au accesat pagina campaniei, numărul de utilizatori care au văzut banner-ul campaniei etc.), realizate prin utilizarea modulelor cookie de analiză Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie <se va include un link către Politica de Cookies>

    Interesul nostru legitim de a (i) îmbunătăți conținutului Site-ului și a campaniilor desfășurate pe Site precum și mai buna evaluare a indicatorilor de performanță (KPI) ai campaniilor comerciale desfășurate pe Site și (ii) de a asigura funcționarea, accesarea și utilizarea tehnică adecvată a Site-ului și pentru a îți furniza serviciile pe care le-ai solicitat în mod explicit

    Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal

    Utilizarea modulelor cookie necesare pentru a asigura funcționarea Site-ului Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie <se va include un link către Politica de Cookies>

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., asigurarea accesului la Site-ului)

    Perioada de stocare

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

    Accesul terțelor părți

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

    • Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site),

    • Furnizori de servicii de marketing, ce includ furnizorii de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing,

    • Societăți din Grup

    Având în vedere că Pitesti Retail Parkface parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem ( Pitesti Retail Parksau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: https://megamallbucuresti.ro/societati-grup-nepi-rockcastle/

    • Partenerii

    Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Pitesti Retail Parkîi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii . Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care Pitesti Retail Parka obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completa a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://megamallbucuresti.ro/continut-parteneri/

    Vom impune contractual acestor entități, precum și personalului acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

    Ca regulă, Pitesti Retail Parknu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Pitesti Retail Parkva lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

     

   • 2. Vizitatorii și clienții centrului comercial

    1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii

    • Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon

    • Imaginea

    • Date privind autovehiculul pentru care se acorda loc de parcare în parcarea centrului comercial, de exemplu: marca, tipul si numărul de înmatriculare

    • Date privind accesul în parcarea centrului comercial, de exemplu: ora sosirii, ora plecării, durata șederii

    • MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă)

    • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate

    • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar

    Utilizarea datelor cu caracter personal

    No.

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal

    1.  

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial

    1.  

    Facilitarea accesului în spațiul de parcare al centrului comercial

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)

    1.  

    Realizarea și utilizarea fotografiilor (care cuprind și imaginea ta) în scopul promovării centrului comercial

    Consimțământul tău

    1.  

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate

    Obligația legala

    1.  

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)

    1.  

    Organizarea de tombole, concursuri, evenimente sau campaniile de marketing desfășurate în centrul comercial, inclusiv înmânarea premiilor câștigate în cadrul acestora

    Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză)

    1.  

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial

    1.  

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă

    Obligație legală

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Pitesti Retail Parkeste parte

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente

    1.  

    Arhivarea

    Obligație legală

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor , precum și realizarea de audituri sau investigații ale

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor

    1.  

    Realizarea de rapoarte statistice care să eficientizeze activitatea centrului comercial, îmbunătățind în timp și experiența vizitatorilor prin intermediul aplicației Retail Analytics

    Mai multe informații privind aplicația retail Analytics sunt disponibile aici <se va include link catre secțiunea 2.3. de mai jos>

    Interesul legitim de a obține o mai bună înțelegere a traficului de persoane din incinta centrului comercial în vederea în vederea dezvoltării strategiei de business și de marketing a centrului comercial, a serviciilor oferite și îmbunătățirii organizării centrului comercial și a evenimentelor organizate în incinta acestuia

    Perioada de stocare:

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile:

    • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale.

    • Accesul terțelor părți:

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

    • Furnizori de servicii de pază și securitate - Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, Pitesti Retail Parkcolaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate.

    • Alți furnizori de servicii - În ceea ce privește participarea la campanii și evenimente, precum și gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute Pitesti Retail Parkcolaborează, de regula, cu societăți specializate de prestări servicii.

    • Societăți din Grup

    Având în vedere că Pitesti Retail Parkface parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem ( Pitesti Retail Parksau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: https://megamallbucuresti.ro/societati-grup-nepi-rockcastle/

    • Administratorul Proprietății Pitesti Retail Park

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

    Ca regulă, Pitesti Retail Parknu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Pitesti Retail Parkva lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 3. Reprezentanții partenerilor contractuali (furnizori/chiriași ai centrelor comerciale/colaboratori)

    Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon

    • Date privind profesia, de exemplu: funcția deținută, compania în cadrul căreia ești angajat sau pe care o reprezinți

    Utilizarea datelor cu caracter personal

    No.

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal

    1.  

    Încheierea și executarea contractelor de închiriere sau a altor contracte comerciale

    Interesul legitim de a ne desfășura activitatea și a încheia în mod valabil contractele comerciale specifice domeniului nostru de activitate (i.e., contracte de închiriere spații comerciale)

    1.  

    Contactarea unor posibili viitori chiriași ai centului comercial (prospecți)

    Interesul legitim de a ne promova activitatea și de a promova centrul comercial către posibili chiriași (prospecți)

    1.  

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali

    Obligație legală

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă

    Obligație legală

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Pitesti Retail Parkeste parte

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente

    1.  

    Arhivarea

    Obligație legală

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor , precum și realizarea de audituri sau investigații ale

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor

    Perioada de stocare

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

    Accesul terțelor părți

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

    • Societăți din Grup

    Având în vedere că Pitesti Retail Parkface parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem ( Pitesti Retail Parksau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: https://megamallbucuresti.ro/societati-grup-nepi-rockcastle/

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

    Ca regulă, Pitesti Retail Parknu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Pitesti Retail Parkva lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 4. Personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial

    Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

    • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii

    • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon

    • Imaginea

    •  

    Utilizarea datelor cu caracter personal

    No.

    Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal

    Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal

    1.  

    Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare

    Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial

    1.  

    Acordarea accesului personalului chiriașilor în incinta spațiului comercial în afara orelor în care centrul comercial este deschis

    Interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor de închiriere

    1.  

    Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate

    Obligația legala

    1.  

    Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi

    Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)

    1.  

    Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial

    1.  

    Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial

    Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial

    1.  

    Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali

    Obligație legală

    1.  

    Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă

    Obligație legală

    1.  

    Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Pitesti Retail Parkeste parte

    Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente

    1.  

    Arhivarea

    Obligație legală

    1.  

    Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor , precum și realizarea de audituri sau investigații ale

    Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor

    Perioada de stocare

    Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

    În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile:

    • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale.

    •  

    Accesul terțelor părți

    Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

    Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

    • Furnizori de servicii de pază și securitate - Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, proprietarul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate.

    • Alți furnizori de servicii - În ceea ce privește gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute

    • , Pitesti Retail Parkcolaborează, de regulă, cu societăți specializate de prestări servicii.

    • Administratorul Proprietății Pitesti Retail Park

    Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

    De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

    Ca regulă, Pitesti Retail Parknu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Pitesti Retail Parkva lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.

   • 5. Securitatea și acuratețea datelor cu caracter personal

    Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod  împotriva distrugerii, pierderii, modificării nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

    Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a ferestrei de browser.

    Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe Site, accesați secțiunea „Ajutor”.

    În plus, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului, acesta este protejat de parolă. Pitesti Retail Parkdepune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi.

    În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, Pitesti Retail Parkva informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

    Pitesti Retail Parkprelucrează date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de actualizare a acestora. Astfel, Pitesti Retail Parkia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

   • 6. Drepturile persoanelor vizate, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

    1. Dreptul de acces – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective înregistrate.

    2. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

    3. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege, ai dreptul de a obține din partea noastră ștergerea respectivelor date. Astfel, ștergerea datelor cu caracter personal se poate solicita dacă:

     • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

     • retragerea consimțământului pe baza căruia are loc prelucrarea;

     • persoana vizata se opune prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;

     • prelucrarea datelor cu caracter personal este nelegală;

     • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

    4. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:

     • se contesta exactitatea datelor, pentru perioada în care se verifică exactitatea datelor in cauză;

     • prelucrarea este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii datelor;

     • daca persoana vizata are nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar compania noastră nu mai are nevoie de aceste date;

     • persoana vizata se opune prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sale.

    În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

    1. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizata, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul nostru legitim.

    2. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizata către operator și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,

    3. Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – detalii la dataprotection.ro.

    4. Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de retragere, în orice moment, a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

    5. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor – în cazul în care se iau decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii afectează în mod semnificativ persoana vizata, aceasta poate (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

    Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a se adresa ANSPDCP, care se poate exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens se poate consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități :

    • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania

    • prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com

    În ceea ce privește dreptul de a îți retrage consimțământul acordat pentru transmiterea de mesaje de marketing direct (newsletter) prin e-mail, poți exercita acest drept și prin accesarea link-ului dedicat de dezabonare (unsubscribe), inclus în fiecare mesaj de acest fel.

   Mergi la secțiune