Pitesti Retail Park

Termeni si conditii

 • Prevederi Generale

  • Site-ul centrului comercial Pitesti Retail Park, disponibil la adresa www.pitestiretailpark.ro este detinut de catre SC RETAIL PARK PITESTI SRL.

   Accesul si folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii («Termeni si Conditii») si legilor aplicabile.

   Politica noastra de confidentialitate, care este parte a prezentelor Termeni si Conditii, descrie in detaliu cum colectam, folosim si prelucram informatiile Utilizatorilor cand acestia navigheaza pe Site, precum si drepturile lor cu privire la datele lor si este disponibila intr-un document separat accesabil la urmatorul link: www.pitestiretailpark.ro/politica-de-confidentialitate.

   Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani si sa fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

   Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termeni si conditii sau cu o parte din prezentele Termeni si conditii, va rugam sa nu folositi Site-ul.

 • Definitii

  • Site 

   www.pitestiretailpark.ro

   Societatea 

   RETAIL PARK PITESTI S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Et. 3, Birou nr. 5, Sector 2, inregistrata sub nr. J40/6041/2006, avand CUI RO 18572838 

   Grup  

   Orice alte entități din grupul NEPI Rockcastle. Lista societăților din Grupul NEPI Rockcastle poate fi consultată aici: www.nepirockcastle.com  

   NEPI Rockcastle 

   Societate organizată sub ligislația Isle of Man, înregistrată sub nr. 001211V, cu sediul social în Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House. 

   Utilizatorul/Utilizatorii 

   Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

   “Newsletter”

   Orice stire, informatie, noutate transmisa Utilizatorilor abonati de catre Societate sub forma unei brosuri sau sub orice alta forma.

   “Cont”

   Reprezinta o colectie de informatii personale ale Utilizatorilor care le permite sa acceseze toate zonele Site-ului Societatii.

   Contract 

   Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

   “Parteneri”

   Societatile SC SUPERIOR MEDIA SRL., MARKETING ADVISORS SRL sunt parteneri comerciali ai Societatii, astfel cum a fost definita mai sus

   Parteneri Terți  

   Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: chiriașii centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle, partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.  

   Lista completă a Partenerilor Terți din [Nume Mall] se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: – link chiriasi site  

   Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.  

   Parteneri Asociați 

   Societatatile: 

   • Furnizorul solutiei de CRM 

   • Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului 

   Declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. 

   Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate sau de la orice altă societate din Grup. 

   Date cu caracter personal 

   Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul participarii in campanii, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

   Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

   Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

   Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

   Societatea și/sau Partenerii Asociați numesc o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

   Persoana de contact din partea Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: 

   data.protection@nepirockcastle.com

 • Accesarea Site-ului

  • Utilizatorii pot accesa Site-ul pur si simplu pentru informare, in acest caz acceptand faptul ca nu pot vizualiza toate zonele.

   Exista zone in Site care necesita inregistrare (de ex. crearea unui Cont) sau abonare (de ex. Newsletter-ul).

   La momentul inregistrarii Contului pe Site, Utilizatorul poate opta si pentru primirea unui Newsletter (oferte comerciale, invitatii la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversari si alte tipuri de informari), precum si articole din Pitesti lifestyle.

   In cazul Newsletter-ului, fiecare editie/alerta contine si modalitatea de dezabonare; odata accesata aceasta optiune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmari din partea Utilizatorilor. Dezabonarea de la primirea Newsletter-ului nu implica si dezactivarea/stergerea Contului Utilizatorilor.

   In functie de tipul de inregistrare (creare Cont pe Site, abonare Newsletter etc), Utilizatorului ii pot fi solicitate date precum: nume, prenume, sex, data nasterii, adresa email, adresa postala, telefon, etc. Aceste date sunt folosite pentru identificarea, validarea sau completarea Contului de abonat.

 • Incheierea contractului

  • Inregistrarea si folosirea Site-ului constituie consimtamantul expres si neechivoc al Utilizatorului cu privire la incheierea Contractului care include prezentele Termene si Conditii si Politica de confidentialitate.

   Contractul dintre Societate si Utilizatorul care doreste crearea unui Cont pe Site se incheie numai daca sunt urmati toti pasii enumerati mai jos:

   varsta Utilizatorului este de minim 18 ani;

   Utilizatorul acceseaza site-ul web www.city-park.ro;

   Utilizatorul citeste cu atentie prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate anexata si isi exprima consimtamantul cu privire la acestea bifand casuta “Sunt de acord cu Termenii si conditiile si cu Politica de confidentialitate“;

   Utilizatorul isi creeaza un Cont prin completarea si transmiterea informatiilor reale despre sine, mentionate in formularul de inregistrare de pe Site;

   Utilizatorul acceseaza pentru prima oara Contul sau folosind numele de utilizator si parola, care nu vor fi facute cunoscute niciunei persoane.

   In cazul in care numele de utilizator si parola au fost furate sau compromise, va rugam sa notificati imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa office@city-park.ro.

   Contractul va fi considerat ca fiind incheiat in momentul in care Utilizatorul primeste o confirmare in acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa mentionata la momentul crearii Contului mentionat la punctul 3.2 litera d)., cu exceptia situatiei in care Utilizatorul nu doreste crearea unui Cont pe Site, in acest caz contractul fiind considerat incheiat daca sunt urmati pasii mentionati la punctul 3.2 literele a) – c).

   Prin acceptarea prezentelor Termeni si Conditii, Utilizatorul intelege ca orice alte angajamente ulterioare sau concomitente in legatura cu prezentele Termeni si Conditii este inlocuita de prezentele Termene si Conditii. Prezentele Termeni si Conditii nu creeaza drepturi pentru terte persoane.

 • Durata si incetarea contractului

  • Contractul se considera incheiat pentru o perioada nedeterminata.

   Utilizatorul poate inceta folosirea Contului creat pe Site in orice moment, prin stergerea Contului creat.

   Societatea isi rezerva dreptul de a suspenda sau sterge imediat Contul creat de catre un Utilizator in orice moment si fara notificare:

   in cazul in care constata faptul ca acesta nu respecta prevederile prezentelor Termeni si Conditii sau ale altor politici publicate pe Site;

   in cazul nefolosirii Contului pe o perioada indelungata.

   Utilizatorul intelege ca dupa incetarea Contractului sa nu incerce sa efectueze o noua inregistrare de Cont pe Site, insa va putea folosi Site-ul numai in scop informativ, cu respectarea conditiilor de la punctul 3.2 literele a) – c).

   In cazul in care Contractul va inceta, prevederile sectiunilor 5, 8, 11 si 12 vor ramane aplicabile.

 • Utilizarea site-ului

  • Utilizatorii nu au dreptul:

   • sa acceseze si sa utilizeze Site-ul in scopuri si prin mijloace care sa constituie o utilizare abuziva;

   • sa foloseasca Site-ul intr-o maniera sau sa intreprinda vreo actiune care cauzeaza sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performantei, disponibilitatii sau accesibilitatii Site-ului;

   • sa foloseasca Site-ul in orice maniera care este ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila sau in conexiune cu orice activitate ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila;

   • sa foloseasca Site-ul pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care contin (sau sunt in conexiune) cu spyware, virusi de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;

   • sa conduca orice activitati sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzand, dar fara a se limita la extragerea si recoltarea datelor) cu privire sau in relatie cu Site-ul, fara consimtamantul prealabil si scris al Societatii;

   • sa foloseasca datele colectate de pe Site pentru orice activitati directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fara a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing si adresare directa prin posta;

   • sa foloseasca datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane si entitati.

 • Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  • In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (“Legea nr. 677/2001“), Societatea va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, numai in scopuri comerciale (marketing direct), crearii Contului Utilizatorilor pe Site, asigurarii abonamentului Utilizatorilor la Newsletter, precum si in scopuri de comunicare.

   Societatea se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:

   • va actiona intocmai pentru realizarea scopului susmentionat;

   • va aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

   Prin accesarea Site-ului, inregistrarea Contului si/sau abonarea la newsletter, Utilizatorul confirma si este de acord, in mod expres si neechivoc, ca Societatea sa prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

   Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe intreaga perioada de timp necesara atingerii scopului de mai sus si chiar ulterior, in conformitate cu legislatia aplicabila.

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are, in calitate de persoana vizata, urmatoarele drepturi:

   • dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, confirmarea ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate, de alte societati din grupul NEPI ROCKCASTLE sau de Partenerii sai comerciali, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora in date anonime, precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus;

   • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

   • dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii Utilizatorului, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care il afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date astfel cum a fost descrisa anterior;

   • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001.

   • Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia Societatii. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului mentionat mai sus, precum si solicitarea ulterioara de stergere a datelor personale ale Utilizatorului implica stergerea din sistem a Contului Utilizatorului si/sau dezabonarea de la Newsletter si imposibilitatea de a primi informatii despre promotiile din centrele comerciale detinute de Societate si prezentate pe Site.

   Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta este rugat sa contacteze Societatea cat mai curand posibil.

    

   INCALCAREA PREZENTELOR TERMENI SI CONDITII

   Fara prejudicierea altor drepturi ale Societatii sub aceste Termene si Conditii, daca Utilizatorii incalca prezentele Termeni si Conditii in orice fel sau daca Societatea suspecteaza in mod rezonabil ca acestia au incalcat prezentele Termeni si Conditii, Societatea poate:

   transmite Utilizatorilor una sau mai multe atentionari formale;

   suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;

   dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;

   interzice in mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;

   bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;

   contacta unul sau pe toti furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;

   initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor, fie pentru incalcarea Contractului sau altele asemenea.

   In cazul in care Societatea suspenda, interzice sau blocheaza accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune care sa impiedice o asemenea suspendare, interdictie sau blocare.

   1. INTRODUCERE
   Va asiguram de faptul ca pentru noi confidentialitatea este valoroasa, angajandu-ne sa respectam caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de dumneavoastra atunci cand utilizati Site-ul. Nu suntem interesati de Datele dumneavoastra personale in afara celor care sunt necesare pentru atingerea scopurilor propuse. Ne angajam sa nu instrainam Datele dumneavoastra personale catre agenti de publicitate, insa acestea vor fi folosite de catre Partenerii comerciali ai Societatii.Scopul acestui document este de a descrie cum colectam, utilizam si tratam Datele dumneavoastra in momentul utilizarii Site-ului, precum si drepturile dumneavoastra cu privire la Datele dumneavoastra.

   In lipsa de stipulatie contrara, termenii scrisi cu majuscule in acest document vor avea sensul descris in documentul „Termeni si Conditii”.

   PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, DECLARATI CA SUNTETI DE ACORD CU COLECTAREA, STOCAREA, UTILIZAREA SI DISTRIBUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA ASTFEL CUM SUNT DESCRISE IN PREZENTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU PREZENTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE, VA RUGAM SA NU UTILIZATI SITE-UL IN NICIUN FEL.

    2. TIPUL DE DATE COLECTATE, STOCATE SI UTILIZATE

   Puteti consulta Site-ul si fara dezvaluirea identitatii sau furnizarii celei mai mici informatii cu privire la Datele dumneavoastra personale. Se pot obtine insa informatii in mod automat, la vizitarea Site-ului, serverul de web inregistrand numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet, precum si site-ul web de la care ne vizitati, dar acestea nu pot fi asociate vreunei persoane. Alte Date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra.

   La momentul crearii contului si/sau abonarii la Newsletter, precum si pe toata durata contractuala, va vom solicita anumite Date personale, cum ar fi:

   Nume si prenume;

   Date de contact (precum numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, etc.);

   Sex si varsta.

   In momentul accesarii Site-ului, anumite date sunt in mod automat transmise de catre browser-ul dumneavoastra si sunt colectate si stocate de catre noi. Aceste date includ, fara a se limita la:

   Adrese IP (internet protocol);

   Tipul browser-ului si versiunea sa;

   Tipul de aparat utilizat si sistemul de operare;

   Data si ora accesarii Site-ului;

   Locatia dumneavoastra.

   Sunteti de acord ca Datele dumneavoastra pot fi transferate in scopul stocarii catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliatii si/sau subcontractorii sai, cu conditia ca masurile tehnice, organizationale si personale sa fie mentinute la acelasi nivel.

   De asemenea, vom colecta si stoca toata corespondenta pe care ne-o transmiteti, precum notificari, intrebari si solicitari.

   3. COOKIES

   • Anumite informatii care sunt relevante pentru utilizarea Site-ului pot fi stocate pe aparatele dumneavoastra (de tip desktop sau mobile) sub forma de cookies. Aceste cookies ajuta la imbunatatirea utilizarii Site-ului, spre exemplu prin memorarea numelui de utilizator si a parolei pentru ca autentificarea ulterioara pe Site sa dureze mai putin, prin memorarea unor optiuni de navigare in Site, precum limba in care se afiseaza continutul Site-ului, tipul de filtre care se aplica la afisarea anumitor pagini. De asemenea, ne ajuta sa intelegem mai bine interactiunea dumneavoastra cu Site-ul nostru, interesele dumneavoastra fata de anumite zone sau aplicatii ale Site-ului, ceea ce ajuta la imbunatatirea acestuia pe baza unor asemenea Date si informatii, prin introducerea unui continut relevant pentru dumneavoastra, etc.. Este posibila dezactivarea colectarii acestor Date prin blocarea cookie-urilor din setarile browser-ului, insa anumite functii ale Site-ului nostru pot fi afectate.

   • Unii dintre Partenerii nostri de afaceri folosesc cookie-uri pe Site-ul nostru, de exemplu, cei care isi fac publicitate. Cu toate acestea, Societatea nu are acces si nici nu poate controla aceste cookie-uri.

   • Persoanele care vizitează pentru prima data Site-ul au acces la o variantă cu cookies dezactivată cu un banner în care sunt informate despre cookies şi că accesarea functionalitatilor Site-ului presupune acceptul de a se utiliza cookies.

   4. COLECTAREA DATELOR

   • Societatea colecteaza Datele dumneavoastra prin diverse modalitati si instrumente specifice precum: soft profesional de urmarire a traficului, aplicatia de gestiune a Newsletter-ului, prin salvarea in baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe Site care sunt completate de catre dumneavoastra, prin crearea contului pe Site, prin chestionare online etc.

   • Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul expres ca Datele personale sa fie folosite de Societate, precum si de Partenerii sai comerciali, in conformitate cu scopurile susmentionate.

   • Daca nu doriti ca Datele dumneavoastra sa fie colectate, aveti dreptul de a nu le furniza, insa aceasta implica stergerea din sistem a contului dumneavoastra si/sau dezabonarea de la Newsletter si imposibilitatea de a primi informatii despre promotiile din centrele comerciale detinute de Societate.

   5. UTILIZAREA DATELOR

   • Datele dumneavoastra vor fi folosite de catre Societate sau de catre Partenerii sai comerciali, dupa cum urmeaza:

    • pentru realizarea de rapoarte statistice privind comportamentul dumneavoastra pe Site;

    • pentru furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite de la dumneavoastra;

    • pentru a va transmite informatii despre noi, promotiile noastre si despre activitatile si evenimentele noastre si ale Partenerilor nostri;

    • pentru livrarea unui continut personalizat pe Site adecvat nevoilor dumneavoastra;

    • pentru implicarea tuturor partilor interesate, in diverse ocazii, in activitati de participare publica si in vederea mentinerii unor relatii bune cu comunitatea si indeplinirea diverselor sarcini de comunicare;

    • pentru dezvoltarea programului de fidelitate, destinat clientilor fideli;

    • pentru alte utilizari specifice din cadrul unor campanii, promotii sau activari locale (a se consulta regulamentele specifice puse la dispozitie in aceste cazuri);

    • pentru a va contacta atunci cand este necesar;

    • pentru indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale, conform legilor romane si internationale.

   • Datele dumneavoastra vor fi stocate pentru intreaga perioada de existenta a Contului si/sau a abonamentului la Newsletter. Societatea va sterge Datele dumneavoastra aferente fie contului dumneavoastra, fie abonamentului la Newsletter de indata ce decideti dezactivarea Contului sau, dupa caz, dezabonarea de la Newsletter. Totusi, este posibil ca stergerea Datelor sa nu fie concomitenta cu stergerea Contului dumneavoastra si/sau dezabonarea de la Newsletter. De asemenea, ne rezervam dreptul de a retine Datele, in situatia in care sunt necesare in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale, solutionarii litigiilor etc.

   6. ACCESAREA DATELOR

   • Datele dumneavoastra vor fi accesate de catre salariatii Societatii, din cadrul departamentelor de marketing, de catre contractorii si Partenerii Societatii,, numai in scopurile susmentionate. Aceste persoane sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

   • Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia Datelor dumneavoastra impotriva accesului neautorizat la Date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de Date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, pastrare si procesare de date si ale masurilor de securitate, de asemenea, masuri fizice de securitate pentru protectia impotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale.

   • Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

   7. DREPTURILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI

   • In confirmitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele care folosesc Site-ul pur si simplu, care si-au creat un Cont pe Site si/sau care s-au abonat la Newsletter, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

    • dreptul la informare (art. 12);

    • dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

    • dreptul de interventie asupra datelor du caracter personal (art. 14);

    • dreptul de opozitie (art. 15);

    • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

    • dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

   8. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI
   In calitate de Utilizator al Site-ului nostru, aveti urmatoarele obligatii:

   • sa furnizati Date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare de pe Site. In cazul in care Datele dumneavoastra nu sunt adevarate, exacte si complete, aveti obligatia de a ne notifica in cel mai scurt timp in vederea remedierii acestei situatii;

   • sa mentineti si sa innoiti Datele dumneavoastra pentru a fi adevarate, exacte si complete, atunci cand situatia o cere;

   • sa nu publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, fata de Partenerii comerciali ai Societatii ori fata de terte persoane, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare;

   In caz de nerespectare a acestor conditii, Societatea se va disocia de autorul acestora, va sterge informatiile respective si isi rezerva dreptul de a actiona pe cale legala.

   9. DURATA STOCARII DATELOR

   • Societatea va stoca Datele Personale oferite de dumneavoastra pe toata durata existentei Contului si/sau a abonamentului la Newsletter, in conformitate cu punctul 5.2.

   • Societatea nu isi asuma raspunderea pentru stergerea Datelor si de catre Partenerii sai comerciali la momentul incetarii Contractului.

   10. MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

   • Ne rezervam dreptul de a modifica/completa prezenta Politica de confidentialitate din cand in cand, ca urmare a schimbarilor legislative sau a tipului de Site.

   • Politica de confidentialitate actualizata va fi publicata pe Site si va intra in vigoare din momentul publicarii.

   • Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrari in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.

   • Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezenta Politica de confidentialitate.

   • IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ULTERIOARE, NU VA MAI PUTEA UTILIZA SITE-UL.

   11. SCHIMBARI JURIDICE IN CADRUL SOCIETATII
   In situatia in care vom fi implicati intr-un proces de reorganizare, fuziune, achizitie sau orice alta schimbare a controlului asupra noastra sau transfer de active, Datele dumneavoastra pot fi transferate ca parte a respectivei tranzactii, moment in care va vom notifica pentru a va comunica drepturile dumneavoastra si a va solicita consimtamantul cu privire la un asemenea transfer.

    

 • Proprietate intelectuala

  • Societatea respecta drepturile de proprietate intelectuala ale altora si solicita Utilizatorilor ca si acestia sa se conformeze oricaror drepturi de proprietate intelectuala detinute de Societate sau de terte persoane.

   Continutul si elementele grafice ale Site-ului, incluzand, dar fara a se limita la intregul continut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, sunt detinute de Societate si /sau, dupa caz, de Partenerii comerciali ai Societatii. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra marcilor si prin alte legi si tratate. Societatea nu isi asuma raspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuala detinute de catre Partenerii sai comerciali si care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urma. In situatia in care continutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societatii, in concret fie la drepturi de proprietate intelectuala ale acestora, fie la activitatile comerciale pe care acestia le desfasoara, respectiv campanii comerciale, produse si servicii, preturi etc., Societatea nu poarta raspunderea asupra acuratetii si legalitatii informatiilor unui astfel de continut, care este pus la dispozitie in integralitate de catre Partenerii comerciali, acestia din urma purtand intreaga raspundere legala cu privire la acest continut.

   Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii isi cedeaza, catre Societate, drepturile de proprietate intelectuala incluzand, dar fara a se limita la textele publicate pe Site, fisierele incarcate pe Site.

   Utilizatorii au obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Societatii precum si ale Partenerilor sai promovati pe Site, prevazute de legislatia in vigoare. Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca orice imagine, marca sau semn apartinand Societatii sau tertelor persoane, daca nu au obtinut in prealabil consimtamantul scris al titularilor legali.

   Utilizatorii pot vizualiza, descarca si imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restrictiilor mentionate mai jos sau in orice alte clauze din prezentele Termeni si Conditii. Orice utilizare a continutului pentru alte scopuri, decat scopul personal, poate fi efectuata numai cu obtinerea in prealabil a consimtamantului scris al Societatii si prin indicarea sursei informatiei.

   In acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

   sa republice materialele de pe Site (incluzand republicarea pe alte site-uri);

   sa vanda, inchirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site;

   sa prezinte orice materiale de pe Site in public;

   sa reproduca, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site in scopuri comerciale;

   sa redistribuie materialele de pe Site, cu exceptia continutului specific sau facut expres disponibil pentru redistribuire.

   Cererile pentru folosirea continutului Site-ului pentru alte scopuri decat cel personal, pot fi adresate la adresa DN65 B, Comuna Bradu , Retail Park Pitesti Management sau prin e-mail contact@pitestiretailpark.ro.

   Aceste Termeni si Conditii nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la continutul detinut de alte persoane si publicat pe Site, la marcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuala detinute de Societate.

   Avand in vedere faptul ca Societatea doreste imbunatatirea experientei Utilizatorilor pe Site, aceasta incurajeaza opiniile si sugestiile; totusi, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fara niciun fel de obligatie fata de Utilizatori.

   Opiniile si sugestiile pot fi transmise la DN65 B, Comuna Bradu , Retail Park Pitesti Management sau prin e-mail contact@pitestiretailpark.ro.

 • Renuntari si cesiuni

  • Nicio situatie in care Societatea nu actioneaza de indata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretata ca o renuntare la acel drept sau la realizarea acestuia.

   Daca o prevedere din prezentele Termeni si Conditii se va dovedi nevalida sau fara efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, ramanand in vigoare si pe deplin valide, fiind interpretate in sensul cel mai extins permis de lege.

   In cazul de mai sus, prevederea nevalida sau fara efect va fi inlocuita printr-o alta, acceptabila din punct de vedere legal, si care sa produca efecte juridice cat mai apropiate de intentia Societatii. Cele de mai sus se aplica si in cazul omisiunilor.

   Utilizatorii nu isi pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, in temeiul prezentelor Termeni si Conditii.

   Societatea isi poate ceda drepturile catre oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori catre orice succesor in drepturi asociat cu Site-ul.

 • Limitarea raspunderii

  • Societatea pune la dispozitie Site-ul “CA ATARE”, “CU TOATE VICIILE” si “ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL”, fara vreo garantie expresa sau implicita. NEGAM DE ASEMENEA ORICE GARANTIE, INCLUSIV ORICE GARANTII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALA. NU GARANTAM CA REZULTATUL CARE POATE FI OBTINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CA VA INTRUNI CERINTELE UTILIZATORULUI.

   Societatea nu garanteaza ca Site-ul va fi disponibil in mod constant sau disponibil.

   Daca sunt necesare lucrari de intretinere si Site-ul nu este disponibil pentru motive de intretinere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesarii Site-ului.

   Societatea nu va fi raspunzatoare pentru caderi de internet/retea si, in special, pentru caderi din cauza carora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultati tehnice sau de alta natura care se regasesc in afara sferei de influenta a Societatii, de ex. forta majora, culpa tertelor persoane.

   Societatea nu raspunde pentru datele personale inexacte si/sau neadevarate furnizate de Utilizatori, in special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparenta varstei minime de 18 ani, in vederea crearii unui Cont pe Site.

   Utilizatorul intelege faptul ca Societatea nu are control si nici obligatia de a actiona cu privire la:

   • continutul care este accesat de catre Utilizator prin intermediul Site-ului;

   • efectul continutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;

   • interpretarea sau utilizarea de catre Utilizator a continutului Site-ului;

   • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesarii continutului Site-ului;

   • continutul sau acuratetea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decenta materialelor/informatiilor care se regasesc pe link-urile care trimit catre alte site-uri, de politica de confidentialitate si de termenii si conditiile practicate de acestia. Se recomanda consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest Site;

   • prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate pe Site si care provin din surse externe;

   • prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

   Societatea nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna indirecta, speciala, incidentala care rezulta din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

   Utilizatorul intelege ca produsele sau promotiile comerciale promovate pe Site nu apartin Societatii, ci Partenerilor comerciali ai acesteia si ca preturile afisate sunt informative si pot suferi modificari neanuntate, pentru care Societatea nu isi asuma raspunderea juridica. Prezentarile afisate pe Site privind produsele, serviciile si promotiile prezentate pe Site apartin in exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt raspunzatori pe deplin conform legii de informatiile furnizate.

   Utilizatorul intelege ca Societatea nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni si Conditii.

   Utilizatorul intelege ca in cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii ale Partenerilor comerciali ai Societatii au fost afisate gresit, Societatea isi aloca dreptul de a modifica informatiile afisate pe Site, fara a i se putea atrage raspunderea.

   Utilizatorul intelege ca imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societatii, livrate, pot diferi in orice mod, atat ca imagine cat si datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara a putea atrage raspunderea Societatii.

   Societatea nu garanteaza utilizarea optima a Site-ului decat prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

    

 • Drept aplicabil în instanța competentă

  • Aceste Termeni si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

   Se va incerca in prealabil rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prezentele Termeni si Conditii, pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre Utilizator. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi adresata spre solutionare instantei romane competente.

   Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care inlatura sau limiteaza drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la acestia.

 • Modificări ale Termenelor și Condițiilor

  • Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la [data actualizarii].  

   Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.   

   Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

   Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa data.protection@nepirockcastle.com.  

   În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului. 

   Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. 

   ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL. 

 • Încălcarea prezentelor Termene și Condiții

  • Fara prejudicierea altor drepturi ale Societatii sub aceste Termene si Conditii, daca Utilizatorii incalca prezentele Termeni si Conditii in orice fel sau daca Societatea suspecteaza in mod rezonabil ca acestia au incalcat prezentele Termeni si Conditii, Societatea poate:

   transmite Utilizatorilor una sau mai multe atentionari formale;

   suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;

   dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;

   interzice in mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;

   bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;

   contacta unul sau pe toti furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;

   initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor, fie pentru incalcarea Contractului sau altele asemenea.

   In cazul in care Societatea suspenda, interzice sau blocheaza accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune care sa impiedice o asemenea suspendare, interdictie sau blocare.

    

 • Prevederi Diverse

  • Societatea isi rezerva dreptul de a modifica / completa prezentele Termeni si Conditii in orice moment, care vor fi publicate pe Site.

   In cazul in care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea il va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociata Contului.

   Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.

   Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezentele Termene si Conditii.

   IN CAZUL IN CARE UTILIZATORUL NU DORESTE SA ACCEPTE PREZENTELE TERMENE SI CONDITII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA INCETEZE SA MAI FOLOSEASCA SITE-UL.

   Utilizatorii ne pot contacta:

   prin posta: Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 301-311, Et. 3, Birou nr. 5, Sector 2, Romania;

   prin telefon: 0756 137 800

   prin e-mail: contact@pitestiretailpark.ro

   Societatea informeaza, prin prezenta, Utilizatorul ca va desfasura activitati de marketing si va transmite informatii de marketing Utilizatorului, ca urmare a exprimarii consimtamantului prin bifarea casutei de mai jos.

   Utilizatorul este expres de acord cu primirea informatiilor de marketing din partea Societatii.

   Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate.

Mergi la secțiune